Photo

Team Tatarstan | Senior

img

ISU World Synchronized Skating Championships 2018